Новости
Ученые требуют переподчинить ФАНО РАН
Новости Вставить в блог Код: Превью:  Понедельник, 25 июля 2016 Г. Коллективное открытое письмо на имя

Serpregion.ru - Заблокированы крупнейшие новостные порталы Серпуховского региона
Вечером 1 августа Роскомнадзор заблокировал доступ к интернет-порталу газеты «Ока-инфо». Причина внесения сайта издания в т.н. «реестр запрещённых» довольно спорная. Нынешней весной в правоохранительные

Пермские врачи возмущены новостью Минздрава о чудесном спасении пациентки
09 августа 2016 18:04 Общество, Здоровье Стали известны подробности спасения 23-летней девушки, которая пробыла в состоянии клинической смерти около 9 минут. Как выяснилось, пациентку вернула к

Современная медицина позволяет людям со статусом «ВИЧ положителен» вести обычную жизнь
Мировая медицина достигла больших успехов в лечении ВИЧ-инфекции. Теперь, получая необходимую терапию, люди с таким диагнозом живут полноценной жизнью, что особенно важно для детей и подростков. Подростки,

На общем собрании РАН предложили переподчинить ФАНО президиуму Академии
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Вице-президент Российской академии наук и председатель Сибирского отделения РАН академик Александр Асеев предложил переподчинить Федеральное агентство научных организаций (ФАНО)

Иссякание благолепия
Профсоюз РАН звонит во все колокола, прося о сохранении ведомственных медицинских учреждений. Недавняя беседа президента РАН академика Фортова с Владимиром Владимировичем обнадёжила: Путин заметил, что

Наш гость -- Лев Щукин, Протвино
Узнавай настороженности миллионным на www. novostiazyfikoz.intergun.ru  ••• Комментировать0. Обрати Серпухов. Главные колки региона. Инволюции Серпухова: Снаряжения.   В Протвино взошли велосипедиста.

Витилиго 2017:новое в лечении. Новости медицины, лекарства здесь!
Витилиго 2017: восстановить пигментацию кожи помогает тофацитиниб, а также сочетание метилпреднизолона и ультрафиолета 311 нм. Кроме того, есть результат 10-летнего исследования: обнаружены гены витилиго.

Витилиго: причины и лечение
Витилиго — это довольно распространённое заболевание кожи. Всего насчитывается около четырех процентов жителей планеты, которые им страдают. Витилиго проявляется в виде хаотично разбросанных по всему

Пермская медицина входит в десятку худших в стране
К таким выводам пришли активисты Народного фронта, совершая поездки по муниципалитетам Пермского края, посещая медицинские учреждения, проводя мониторинг удовлетворенности населения медицинской помощью,

Реклама

Vilken typ av läkare behöver du skicka för registrering av funktionshinder. Hur man får handikapp och vad man ska göra? Kriterier för att bestämma gruppen av funktionshinder

 1. Handikappsförfarande
 2. Förfaranden för ansökan om handikapp i Madrid
 3. Ansök om funktionshinder för första gången
 4. Vad händer om du inte håller med med tillståndet
 5. Dokumentation som ska lämnas om reviderad på grund av förvärring eller förbättring.
 6. Ger handikapp efter hjärtkirurgi?
 7. Tilldelning av funktionshinder i hjärtsjukdom
 8. Handikappspärr efter skakning
 9. Funktionshinder med hjärtsjukdom

Du känner igen funktionshinder MSEC (), om du förlorar din förmåga att arbeta eller inte fullt ut kan utföra några livsfunktioner.

Först måste du gå och se din läkare, förklara ditt problem för honom och säga att du kommer att få handikapp. Din läkare ska spela in allt på ditt polikort, skriv en remiss till professionella specialister. Därefter måste du undersökas på sjukhuset. Du bör inte gömma dig om din sjukdom eller skada, på grund av vilken du får funktionshinder. Förklara också för läkarna vad allt detta har kommit från, liksom hur du kan arbeta just nu. Läkare bör skriva all denna information i ditt polikort.

Handikappsförfarande

Detta inkluderar personer som drabbas av funktionshinder, vilket leder till att en person är begränsad till dagliga aktiviteter, som vanligtvis är fallet, till exempel men inte begränsat till dem som genomgår dialys, hjärtsjukdom, allvarliga fall av cancer och andra liknande fall som leder till tillfällig eller permanent funktionsnedsättning.

Stad eller kommunal administration social trygghet och utveckling. Captain Barangaya kontor. Utgivning av det relevanta dokumentet för att bekräfta sökandens medicinska tillstånd är som följer. Den myndighet som utfärdade identitetsdokumentet.

När du passerar ITU (Medico-Social Examination), försvara sina rättigheter. Du måste bevisa att din sjukdom hindrar dig från att leva ett helt liv. Ta därför ITU på alla dokument som kan bekräfta din sjukdom.

För att ansöka om funktionshinder behöver du följande dokument:

2. Pass och dess kopia

Synligt medicinskt intyg om funktionshinder En licensierad privat eller statlig läkare. Skolvetenskaplig Lärare, vederbörligen undertecknad av skolans huvudperson. Chefen för en företagsinstitution. Chef för icke-statlig organisation.

Otillräckligt läkarintyg för funktionshinder En licensierad privat eller statlig läkare. Staden eller kommunal borgmästare eller kapten Barangai borde. Färdigställande av krav. Dokumentet för att bekräfta hälsotillståndet eller funktionshinder. På den sista dagen arbetade du med dina vanliga arbetsuppgifter, timmar eller datum när du började arbeta med full eller full tjänst. När du ska lämna in en ansökan: skicka ansökan inte tidigare än nio dagar efter den första dagen då din funktionsstart startade, men senast 49 dagar efter det att din funktionsstart startade eller om du kan förlora förmånerna.

 • Förnamn och efternamn.
 • Säkerhetsnummer.
 • Licensnummer för förare i Kalifornien.
 • Arbetsgivarens mest aktuella namn, telefonnummer och adress.
 • Återkommande krav: Skicka inte dubbletter av samma krav.
 • Detta försenar behandlingen av fordran.

Din förfrågan behandlas inte förrän alla nödvändiga delar av ansökan har mottagits.

3. Certifierad kopia av anställningsrekord

4. Ibland kan de kräva ett intyg om inkomst från arbetet.

5. Poliklinisk kort;

6. Extrakt från sjukhus och deras kopior

7. Egenskaper från arbetsplatsen eller studien

8. Ansökan om certifiering

9. Arbetsskada handlingsform H - 1 eller arbetssjukdom;

Förfaranden för ansökan om handikapp i Madrid

Din recension kan exekveras när som helst. Vet du hur man gör det här? Vi ger dig all information så att du snabbt kan hantera ledningen. Rekommenderad klass:-Rekommenderad klass.

Ansök om funktionshinder för första gången

Att vara en spansk eller en utlänning med en rättslig plats i Spanien och att vara registrerad i någon av gemenskapens kommuner i Madrid. Lida fysisk, mental, intellektuell eller sensorisk funktionsnedsättning.

Vad händer om du inte håller med med tillståndet

Att bedöma en bedömning kan utvärderings- och ledningsgruppen utföra forskning som den anser nödvändig och kräver så mycket information och bevis som den anser nödvändiga. Det kommer att bli tillåtet i högst 3 månader.

Dokumentation som ska lämnas om reviderad på grund av förvärring eller förbättring.

Du kan begära en granskning av erkänd funktionshinder med en giltighetsperiod. Detta är ja, bara från tre månader till utgången. Denna typ av granskning är inte föremål för bud.

Om du ska gå till granskning borde du ha 2 fler dokument:

11. Invaliditetsbevis.

Om du är erkänd som inaktiverad får du och utfärdar 2 dokument:

1. Ett intyg som bekräftar din funktionshinder

2. Individuellt Program Rehabilitering.

Därefter kontakta den sociala. skydd av ditt område - för att få de fördelar som beror på dig, och sedan i pensionsfond - för registrering av pension

Ger handikapp efter hjärtkirurgi?

Fyll i en ansökan och lämna nödvändig dokumentation. Efter inlämning av ansökan och dokumentation kommer den berörda personen att bli underrättad om dagen, tiden, utrustningen och adressen på den plats där de nödvändiga kontrollerna eller provningarna ska genomföras. Du kan också få dem från andra specialister i bascentret eller utanför tjänsterna, med tillstånd från Control Center. Efter att ha verifierat att kraven är uppfyllda och om all dokumentation är korrekt kommer bedömningen att utföras. Om dokumentationen saknas eller inte anges, kommer en tidsfrist på 10 dagar att lämnas.

Om du nekas erkännande av funktionshinder.

Skriv ett uttalande som säger att du vill överklaga MSEC-beslutet. Och ta det till ITU-presidiet där du undersöktes. De kommer att omdirigera honom till huvudbyrån inom tre dagar och kommer att omprövas inom en månad. Du kan också insistera på en oberoende undersökning, och du kommer att undersökas av läkare och experter som inte är anslutna till ITU. I slutändan kan du överklaga avslaget i domstol. Domstolsbeslutet kommer att vara det sista och kommer inte att bli föremål för överklagande.

Hur ofta är omprövningen.

Om du är erkänd som funktionshindrad betyder det att du måste genomgå en omprövning en gång per år eller en gång vartannat år. Det beror på vilken typ av funktionshinder du har. Omprövning hålls 1 gång om 2 år, den andra och tredje gruppen 1 gång per år, och villkoren för funktionshindrade barn bestäms beroende på deras sjukdomar.

Om du är i ålderspension får du beviljas permanent ersättning. Och du behöver inte genomgå en omprövning.

FÅ GRATIS SAMRÅD AV LAGARE AV TELEFON:

MOSKOV OCH MOSKÖNSEGION:

ST PETERSBURG OCH LENIGRAD REGION:

REGIONER, FEDERALNUMMER:

Hjärtat är människans viktigaste organ. Det levererar blod till alla vävnader och organ, så det har en enorm belastning. Felaktig kost, stress, ökad trötthet, dålig ekologi, konstant nervspänning leder till att hjärtat inte kan stå och bli sjuk. Vid sjukdomar i detta organ krävs ofta noggrann behandling och kirurgi. Ofta utdelas handikapp efter hjärtkirurgi och dess sjukdomar.

Tilldelning av funktionshinder i hjärtsjukdom

Enligt medicinska undersökningar och lagstiftning för 2017 finns det i Ryssland en lista över sjukdomar för vilka en funktionshinder kan hänföras. Dessa inkluderar sjukdomar, vars gång kan åtföljas av irreversibla processer för skador på viktiga mänskliga organ. För följande hjärtförhållanden kan personer kontakta lämpliga myndigheter för att ansöka om funktionshinder och få hjälp:

1. Myokardinfarkt. Denna sjukdom uppträder tillsammans med koronarinsufficiens, vilket leder till cirkulationssjukdomar och signifikanta förändringar i hjärtsmusklernas funktioner. Den fullständiga frånvaron eller otillräckliga blodtillförsel till ett antal områden i hjärtat kan leda till nekros av dessa områden. Som ett resultat leder detta till kroppens oförmåga att ge full aktivitet. Koronar hjärtsjukdom, rökning och fetma bidrar även till utvecklingen av hjärtinfarkt.

2. Hypertensionstadiet 3. Sjukdomen kännetecknas av ökat tryck, förekomsten av kriser som leder till kränkningar av blodtillförseln till hjärnan, vilket ofta leder till förlamning.

3. Svåra hjärtfel samt irreversibla cirkulationsstörningar i 3: e graden. Dessutom kan patienter som har genomgått ett antal allvarliga former av hjärtsjukdomar och operationer, till exempel kranskärlssymptomoperation, räkna med funktionshinder.

Om du vill få handikapp med hjärtsjukdom, måste du kontakta din läkare för att förklara denna önskan.


Handikappspärr efter skakning

Efter operationen av hjärtbypasskirurgi observeras tillfällig funktionsnedsättning. Därför utfärdas patienten sjukskrivning upp till 4 månader. Därefter skickas patienterna för en medicinsk och social undersökning som avgör om man ska tilldela en handikapp efter hjärtförbindelse och vilken grupp.

Grupp I-funktionshinder ges till personer med svårt kroniskt hjärtsvikt som kräver vård av obehöriga personer.

Grupp II handikapp kan tilldelas patienter med komplicerad postoperativ kurs.

Grupp III-funktionshinder kan ges till patienter med okomplicerad postoperativ kurs, såväl som med kvaliteterna 1-2 (FC) angina, hjärtsvikt eller utan det. Arbete inom yrken som inte utgör ett hot mot patientens hjärtaktivitet kan tillåtas. Samtidigt omfattar förbjudna yrken arbete på fältet, med giftiga ämnen, i höjd, förarens yrke.

Funktionshinder med hjärtsjukdom

Medicinsk-social expertkommission kan tilldela en patient en funktionshinder vid hjärtsjukdom, men ta hänsyn till förekomsten av ett komplex av faktorer. Bland sådana faktorer kan den yrkesverksamhet som påverkas av sjukdomen. Därför är det också nödvändigt att nämna detta faktum vid kontakt med ITU. Du kanske måste tänka på att hitta ett annat jobb. Medfödda hjärtefekter är avvikelser i hjärtans utveckling, vilket uppenbarar sig som nedsatt bildning av normal hemodynamik. För hjärtfel måste du undersökas av läkare.

Grupp I-funktionshinder kan tilldelas patienter med lunghypertension grad III med svåra lednings- och rytmförändringar. Ta hänsyn till självbetjäningsbegränsningar, arbetsverksamhet och självvård III grad.

Grupp II-funktionshinder kan tilldelas patienter med pulmonell hypertension Grade II med svåra lednings- och rytmförändringar, NYHA FC III. CHF II Art. Det kan finnas komplikationer efter operation eller uttalade degenerativa och dystrofa förändringar i parenkymala organ och myokardium. Restriktionerna för självbetjäning, arbete och självbetjäning II-grad beaktas.

Grupp III-funktionshinder kan tilldelas patienter med lunghypertension i I-grad, II FC NYHA, CHF I Art. Degenerativa och dystrofa förändringar i parenkymatiska organ och myokardium kan observeras. Kräver kirurgisk behandling av patienten. Begränsningarna för självbetjäning, arbete och självbetjäning I-examen beaktas.


2017/04/10

Ger handikapp efter hjärtkirurgi?
Vet du hur man gör det här?