Новости
Ученые требуют переподчинить ФАНО РАН
Новости Вставить в блог Код: Превью:  Понедельник, 25 июля 2016 Г. Коллективное открытое письмо на имя

Serpregion.ru - Заблокированы крупнейшие новостные порталы Серпуховского региона
Вечером 1 августа Роскомнадзор заблокировал доступ к интернет-порталу газеты «Ока-инфо». Причина внесения сайта издания в т.н. «реестр запрещённых» довольно спорная. Нынешней весной в правоохранительные

Пермские врачи возмущены новостью Минздрава о чудесном спасении пациентки
09 августа 2016 18:04 Общество, Здоровье Стали известны подробности спасения 23-летней девушки, которая пробыла в состоянии клинической смерти около 9 минут. Как выяснилось, пациентку вернула к

Современная медицина позволяет людям со статусом «ВИЧ положителен» вести обычную жизнь
Мировая медицина достигла больших успехов в лечении ВИЧ-инфекции. Теперь, получая необходимую терапию, люди с таким диагнозом живут полноценной жизнью, что особенно важно для детей и подростков. Подростки,

На общем собрании РАН предложили переподчинить ФАНО президиуму Академии
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Вице-президент Российской академии наук и председатель Сибирского отделения РАН академик Александр Асеев предложил переподчинить Федеральное агентство научных организаций (ФАНО)

Иссякание благолепия
Профсоюз РАН звонит во все колокола, прося о сохранении ведомственных медицинских учреждений. Недавняя беседа президента РАН академика Фортова с Владимиром Владимировичем обнадёжила: Путин заметил, что

Наш гость -- Лев Щукин, Протвино
Узнавай настороженности миллионным на www. novostiazyfikoz.intergun.ru  ••• Комментировать0. Обрати Серпухов. Главные колки региона. Инволюции Серпухова: Снаряжения.   В Протвино взошли велосипедиста.

Витилиго 2017:новое в лечении. Новости медицины, лекарства здесь!
Витилиго 2017: восстановить пигментацию кожи помогает тофацитиниб, а также сочетание метилпреднизолона и ультрафиолета 311 нм. Кроме того, есть результат 10-летнего исследования: обнаружены гены витилиго.

Витилиго: причины и лечение
Витилиго — это довольно распространённое заболевание кожи. Всего насчитывается около четырех процентов жителей планеты, которые им страдают. Витилиго проявляется в виде хаотично разбросанных по всему

Пермская медицина входит в десятку худших в стране
К таким выводам пришли активисты Народного фронта, совершая поездки по муниципалитетам Пермского края, посещая медицинские учреждения, проводя мониторинг удовлетворенности населения медицинской помощью,

Реклама

Prestarium A. Instruktioner och indikationer för användning. Motsvarigheter. Price. Recensioner.

 1. Instruktioner för användning
 2. Sammansättning och frisättningsform
 3. vittnesbörd
 4. Användningsmetod
 5. Droginteraktioner
 6. försiktighetsåtgärder
 7. Biverkningar
 8. överdos
 9. Särskilda instruktioner för användning
 10. Villkor för lagring
 11. pris
 12. analoger
 13. recensioner
 14. resultat

ACE (angiotensin-omvandlande enzym) är ett ämne som spelar en ledande roll vid reglering av blodtryck på blodkärlens väggar ACE (angiotensin-omvandlande enzym) är ett ämne som spelar en ledande roll vid reglering av blodtryck på blodkärlens väggar.

Hans upptäckt ledde till skapandet av en hel grupp farmaceutiska preparat, som nu används allmänt inom kardiologibranschen - ACE-hämmare, varav en är Prestarium A.

Studier av läkemedlet har visat att det minskar risken för att utveckla stroke, komplikationer vid akut hjärtinfarkt samt hjärtattacker själva.

"Prestarium A" börjar fungera 5 timmar efter intagning , medan aktiv undertryckning av ACE fortsätter för en dag eller mer. Avbrytande av läkemedlet åtföljs inte av abstinenssyndrom.

Perindopril, som ingår i Prestarium A, undertrycker ACE: s funktion och därigenom uppnår följande kliniska effekter:

 • Minskat blodtryck (både systolisk och diastolisk);
 • Ökad hjärtutgång och accelererat perifert blodflöde (utan ökning av hjärtfrekvensen);
 • Ökat blodflöde i njurarna;
 • Restaurering och ökning av elasticitet hos fartygsväggar;
 • Reduktion av vänster ventrikulär hypertrofi.

Instruktioner för användning

Sammansättning och frisättningsform

"Prestarium A" framställs i form av tabletter i filmbeläggning, med rundad bikonvex form, beroende på massa, vit, ljusgrön eller grön.

Det finns tre möjliga doser av läkemedlet: 2,5 mg, 5 mg och 10 mg med lämpligt innehåll av den aktiva substansen - perindopril arginin.

Förutom det innehåller kompositionen av läkemedlet ytterligare kemiska föreningar, vilket ger utseende av tabletter och vissa farmakokinetiska indikatorer:

 • Laktosmonohydrat;
 • Magnesiumstearat;
 • Kolloidal kiseldioxid;
 • maltodextrin;
 • Natriumkarboximetylstärkelse;
 • Additiv E422a, E464, E171, E141;
 • Macrogol 6000;
 • Kopparklorofyllin (tabletter 5 och 10 mg).

En förpackning innehåller 30 tabletter placerade i en polypropenflaska.

vittnesbörd

"Prestarium A" är indicerat för patienter som lider av hjärt-kärlsjukdomar, nämligen:

 • Arteriell hypertoni syndrom;
 • Ischemisk hjärtsjukdom;
 • Störningar i hjärncirkulationen (inklusive patienter som har haft stroke);
 • Kroniskt hjärtsvikt.

Arteriell hypertoni syndrom;  Ischemisk hjärtsjukdom;  Störningar i hjärncirkulationen (inklusive patienter som har haft stroke);  Kroniskt hjärtsvikt

Användningsmetod

"Prestarium A" tas en gång om dagen, på morgonen, före måltiden. Den dos som krävs av patienten väljs av läkaren under noggrann medicinsk övervakning. Behandlingen startas med minimala doser och ökar dem under normala toleranser.

Den maximala tillåtna dagliga dosen är 10 mg. Det är tillåtet att använda "Prestarium A" som en del av en kombinationsbehandling.

Droginteraktioner

När du använder "Prestarium A" tillsammans med aliskiren ökar risken för ökade kaliumnivåer i blodet och följaktligen nedsatt njurfunktion och sannolikheten för död av kardiovaskulär etiologi.

Risken för hyperkalemi ökar också när man tar perindopril i kombination med kaliumpreparat, kaliumsparande diuretikum, icke-steroida antiinflammatoriska, angiotensinreceptorantagonister, immunosuppressiva medel (särskilt med trimetoprim, cyklosporin), heparin och andra ACE-hämmare.

Hos patienter som lider av kroniskt hjärtsvikt kan vaskulära aterosklerotiska förändringar, diabetes mellitus, dubbelbehandling med Prestarium A och läkemedel från ett antal angiotensin II-receptorblockerare leda till överdriven tryckreduktion (inklusive drastisk) och nedsatt njurfunktion (upp till akut njursvikt).

Ett engångsintag av perindopril och estramustin eller av ett läkemedel från gruppen gliptin (saxagliptin, linagliptin, vitagliptin, sitagliptin) kan orsaka Quinckes ödem hos en patient Ett engångsintag av perindopril och estramustin eller av ett läkemedel från gruppen gliptin (saxagliptin, linagliptin, vitagliptin, sitagliptin) kan orsaka Quinckes ödem hos en patient.

Mottagning "Prestarium A" mot bakgrunden av terapi med litiumpreparat leder till en ökning av litiumkoncentrationen i blodplasma och förekomst av berusning i samband med detta, vilket åtföljs av svåra neurologiska störningar.

Insulin och andra läkemedel som är utformade för att minska blodsockernivån , tillsammans med Prestarium A, har en mer uttalad effekt - det finns risk för att hypoglykemisk koma utvecklas.

Patienter till vilka Prestarium A föreskrevs på grund av intravenös produktion av guldhaltiga läkemedel (i synnerhet natriumururiomalat) visade ett slags symptomkomplex, uppenbart vid en kraftig blodtryckssänkning, hudhyperemi, illamående och kräkningar.

Baclofen, vasodilatorer (inklusive nitroglycerin), neuroleptika, tricykliska antidepressiva medel, anestetika ökar hypotensiv effekt av perindopril. Sympatomimetika och icke-hormonella antiinflammatoriska läkemedel, tvärtom, minskar effektiviteten hos Prestarium A.

försiktighetsåtgärder

Kontra

Läkemedlet är strängt förbjudet i följande sjukdomar och tillstånd:

 • Quinckes ödem (ärftlig eller i historia);
 • Överkänslighet mot perindopril eller andra ACE-hämmare;
 • Graviditet (eventuella avvikelser i embryonets utveckling);
 • laktation;
 • Ålder upp till 18 år;
 • Laktosintolerans.

I vissa fall bör användningen av "Prestarium A" behandlas med största försiktighet.

Dessa inkluderar:

 • Bilateral inskränkning av njurarnas artärer
 • Njursvikt
 • Systemiska sjukdomar i bindväven (sklerodermi, lupus, etc.);
 • Ta prokainamid, allopurinol, immunosuppressiva medel;
 • Minska volymen av det cirkulerande blodet;
 • Cerebrovaskulär patologi;
 • Angina pectoris;
 • Diabetes mellitus;
 • Renovaskulärt ökat blodtryck;
 • Kirurgisk ingrepp under generell anestesi;
 • Njurtransplantation;
 • hyperkalemi;
 • hemodialys;
 • Hjärtfel.

Video: "Vad är njursvikt?"

Biverkningar

Under undersökningen av läkemedlet "Prestarium A" konstaterades att följande biverkningar oftast förekommer hos patienter:

 • Huvudvärk, yrsel
 • Gastrointestinala störningar (diarré, förstoppning, kräkningar, buksmärtor);
 • tinnitus;
 • Suddig syn;
 • parestesi;
 • Överdriven nedgång i blodtrycksindikatorer;
 • hosta;
 • Hud klåda, hudutslag;
 • asteni;
 • Muskelkramper.

Dessutom registrerades ett antal fenomen som inträffade med en lägre frekvens:

 • Ökad aktivitet av bilirubin och leverenzym;
 • Allmän svaghet;
 • feber;
 • svullnad;
 • Erektil dysfunktion;
 • Brist på njurfunktion;
 • Smärta i muskler och leder
 • nässelfeber;
 • angioödem;
 • Torr mun
 • bronkospasm;
 • Andnöd;
 • Ökning av hjärtfrekvensen;
 • vaskulit;
 • Sömnstörningar;
 • Ökad nivå av kalium i blodet;
 • Minskat blodsocker
 • Eosinofili.

överdos

Suspicionsöverdosering perindopril tillåter sådana tecken som:

 • Allvarlig tryckfall
 • chock;
 • Lunghyperventilationssyndrom;
 • Hjärtfrekvenser (möjligen som en ökning i och sammandragning);
 • Njurfunktionsstörning
 • ångest;
 • yrsel;
 • Hosta.

När patienten uppträder ska patienten omedelbart inlagas på en sjukhus.

Behandling av överdosering "Prestarium A" består i att avlägsna det aktiva ämnet och dess metaboliter från kroppen, vilket uppnås genom att tvätta magen och använda adsorberande medel. Om nödvändigt utförs hemodialys, en artificiell pacemaker i hjärtat installeras, tryckökande läkemedel införs.

Särskilda instruktioner för användning

Hos patienter som riskerar att utveckla allvarliga biverkningar, under behandling av Prestarium A, är det nödvändigt att regelbundet övervaka blodtryck, njurfunktion och kaliumnivåer i blodet.

Hos individer som fick perindopril tillsammans med hemodialys genom högflödesmembran har det förekommit fall av allvarlig anafylaktisk chock Hos individer som fick perindopril tillsammans med hemodialys genom högflödesmembran har det förekommit fall av allvarlig anafylaktisk chock.

Med utvecklingen av angioödem bör behandlingen med "Prestarium A" stoppas. Om det är nödvändigt att utföra ett kirurgiskt ingrepp, avbryts läkemedlet dagen före operationen.

På grund av att svimning och yrsel mot bakgrunden av behandlingen "Prestarium A" kan uppstå, bör personer som kör fordon eller utföra mycket exakta arbetstyper kasseras.

Om en patient utvecklar arteriell hypotension på grund av läkemedelsintaget ska den läggas på ryggen med huvudbrädan. I allvarliga fall kan det vara nödvändigt att fylla på BCC med natriumkloridlösning eller införande av speciella läkemedel.

Villkor för lagring

Prestarium A kräver inga specifika lagringsförhållanden. Dosens hållbarhet är 36 månader.

pris

Doseringsprisi RysslandPris i Ukraina

5 mg från 431 till 467 rubel. 101 UAH 10 mg från 549 till 583 rubel. 146 UAH

analoger

Bland ACE-hämmarna kan man skilja mellan flera läkemedel baserade på perindopril, som liknar "Prestarium A":

Alla har lägre kostnad än det önskade läkemedlet, men visar inte alltid tillräckligt höga resultatindikatorer. Om perindopril är oacceptabelt kan du vara uppmärksam på andra droger från denna läkemedelsgrupp - till exempel läkemedel baserade på kaptopril . enalapril . lisinopril .

recensioner

funktionen antihypertensiva läkemedel ligger i att de agerar på alla patienter funktionen  antihypertensiva läkemedel  ligger i att de agerar på alla patienter   lite annorlunda lite annorlunda.

Det är därför recensionerna om "Prestarium A" är diametralt motsatta - vissa anser att det är bäst tryckreducerande medel , han hjälpte inte andra alls och tvingade honom att fortsätta sökningen efter "hans" antihypertensiva medel.

Om vi ​​pratar om biverkningar klagar patienter oftast på en torr hosta som uppstår efter en lång period av drogen.

Mer detaljerade yttranden om Prestarium A finns i slutet av artikeln.

resultat

 • "Prestarium A" - ett läkemedel från gruppen ACE-hämmare , som användes för behandling av högt blodtryck , CHD och CHF.
 • Verktyget är kontraindicerat för gravida och ammande kvinnor, barn under 18 år , personer med laktosintolerans eller en tendens till allergiska reaktioner (särskilt - för angioödem).
 • Under behandling med detta läkemedel kan svimning , hosta, störningar i matsmältningssystemet och nervsystemet förekomma .
 • "Prestarium A" har ett antal allvarliga begränsningar att få, därför måste ordineras av en läkare under kontroll av patientens tillstånd.

Hjälpte artikeln dig?

Kanske ska hon hjälpa dina vänner också! Vänligen klicka på en av knapparna:

Video: "Vad är njursvikt?
Hjälpte artikeln dig?