Новости
Ученые требуют переподчинить ФАНО РАН
Новости Вставить в блог Код: Превью:  Понедельник, 25 июля 2016 Г. Коллективное открытое письмо на имя

Serpregion.ru - Заблокированы крупнейшие новостные порталы Серпуховского региона
Вечером 1 августа Роскомнадзор заблокировал доступ к интернет-порталу газеты «Ока-инфо». Причина внесения сайта издания в т.н. «реестр запрещённых» довольно спорная. Нынешней весной в правоохранительные

Пермские врачи возмущены новостью Минздрава о чудесном спасении пациентки
09 августа 2016 18:04 Общество, Здоровье Стали известны подробности спасения 23-летней девушки, которая пробыла в состоянии клинической смерти около 9 минут. Как выяснилось, пациентку вернула к

Современная медицина позволяет людям со статусом «ВИЧ положителен» вести обычную жизнь
Мировая медицина достигла больших успехов в лечении ВИЧ-инфекции. Теперь, получая необходимую терапию, люди с таким диагнозом живут полноценной жизнью, что особенно важно для детей и подростков. Подростки,

На общем собрании РАН предложили переподчинить ФАНО президиуму Академии
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Вице-президент Российской академии наук и председатель Сибирского отделения РАН академик Александр Асеев предложил переподчинить Федеральное агентство научных организаций (ФАНО)

Иссякание благолепия
Профсоюз РАН звонит во все колокола, прося о сохранении ведомственных медицинских учреждений. Недавняя беседа президента РАН академика Фортова с Владимиром Владимировичем обнадёжила: Путин заметил, что

Наш гость -- Лев Щукин, Протвино
Узнавай настороженности миллионным на www. novostiazyfikoz.intergun.ru  ••• Комментировать0. Обрати Серпухов. Главные колки региона. Инволюции Серпухова: Снаряжения.   В Протвино взошли велосипедиста.

Витилиго 2017:новое в лечении. Новости медицины, лекарства здесь!
Витилиго 2017: восстановить пигментацию кожи помогает тофацитиниб, а также сочетание метилпреднизолона и ультрафиолета 311 нм. Кроме того, есть результат 10-летнего исследования: обнаружены гены витилиго.

Витилиго: причины и лечение
Витилиго — это довольно распространённое заболевание кожи. Всего насчитывается около четырех процентов жителей планеты, которые им страдают. Витилиго проявляется в виде хаотично разбросанных по всему

Пермская медицина входит в десятку худших в стране
К таким выводам пришли активисты Народного фронта, совершая поездки по муниципалитетам Пермского края, посещая медицинские учреждения, проводя мониторинг удовлетворенности населения медицинской помощью,

Реклама

Cancer är ett symptom, inte en sjukdom

Att förstå arten av cancer är i grunden fel? Även efter fyrtio år med att ha genomfört det komplexa "traditionella" (kirurgi och kemoterapi) och "kärnkraft" (strålterapi) krig mot cancer, diagnostiseras en av fyra med denna sjukdom - och om du tror förutsägelserna

Sedan Richard Nixon officiellt förklarade krig mot cancer genom att underteckna American Anti-Cancer Act, över hundra miljarder dollar från skattebetalarnas pengar spenderades på forskning och läkemedelsutveckling i ett försök att utrota sjukdomen, har patienterna själva biljoner mer, men resultaten är en besvikelse.

Att förstå arten av cancer är i grunden fel?

Även efter fyrtio år med att ha genomfört det komplexa "traditionella" (kirurgi och kemoterapi) och "kärnkraft" (strålbehandling) krig mot cancer, diagnostiseras en av fyra med denna sjukdom - och enligt prognoserna kommer antalet fall att fortsätta växa stadigt.

Kanske det här stora nederlaget återspeglar det faktum att cancerens karaktär tolkades i grund och botten, samtidigt som våra försök att förebygga eller bota den också är felaktiga? För inte så länge sedan avslöjades det att acidos är en föregångare för cancer, även om man tidigare inte visste något om det.

Så frågan som måste besvaras på nytt är: vad är cancer?

Kanske borde vi återgå till den grundläggande frågan: vad är cancer? I slutändan, tills vi hittar ett exakt svar på det, är alla försök att "förebygga" eller "bota" en sjukdom som vi inte förstår dömda till misslyckande.

Under det senaste halva seklet har "mutationsteori" tillhandahållit den rådande förklaringen för orsaken till cancer, enligt vilken de ackumulerade mutationerna i våra celler leder vissa särskilt utsatta för "galenskap." Deras "galna" och "förvrängda" beteende är resultatet av en mängd destruktiva fenomen i DNA, som vanligtvis stöder deras "civiliserade" aktivitet angående det stora multicellulära samhället som helhet - organismen.

Ur denna synvinkel multiplicerar dessa skurkceller kontinuerligt och bildar en tumör och imiterar egenskaperna hos smittsamma processer i värdens organismer på olika sätt tills den nya tillväxten stör de vitala processerna, som så småningom kommer att leda till döden.

Enligt denna hypotes, som starkt påverkades av den darwinistiska evolutionsteorin (ibland kallad "intern Darwinism", som driver utvecklingen av friska celler till malig), är denna process mycket lik den naturliga selektionen, d.v.s. slumpmässiga mutationer är användbara för överlevnad och reproduktion av cancerceller i en tumör.

DNA-skador kan uppstå både genom arv av defekta DNA-sekvenser (”dåliga gener”) och under påverkan av destruktiva kemikalier (till exempel tobak) eller radioutsläpp.

Även om denna synvinkel ger en förklaring, kan den också vara felaktig. Till exempel är en av de grundläggande utvecklingsprinciperna att slumpmässiga mutationer nästan alltid är farliga och leder till celldöd. Men i detta fall verkar cancerceller vara de riktiga "lyckliga".

Istället för att dö som normala celler, inför slumpmässiga mutationer, visar de exakt motsatt reaktion: de blir odödliga, oförmögen att genomgå programmerad död, som det händer med friska celler.

Då är det grunden för att förvandla en frisk cell till cancer är slumpmässighet och kaos? Tumörceller uppvisar i slutändan mycket organiserat beteende, så det verkar omöjligt att de stimuleras av så helt slumpmässiga krafter som mutation ...

Cancerceller (tumörer eller neoplasmer) kan till exempel bygga sitt eget blodförsörjningssystem (angiogenes), kan skydda sig genom att tystna cancerundertryckande gener och aktivera tumörinitierande gener, frigöra aggressionenzymer för att fritt röra sig i kroppen, de kan ändra metabolism, att leva i en miljö med lågt syre, högt socker och hög surhet och också veta hur man tar bort sina egna ytreceptorer för att undvika att upptäckas leukocyter la.

Kan dessa komplexa beteendemönster vara resultatet av en slumpmässig mutation? Och är det möjligt att slumpmässiga mutationer kan leda till bildandet av samma "framgångsrika" uppsättningar av genetiska egenskaper varje gång nya former av cancer bildas i människokroppen?

Slumpmässiga mutationer spelar utan tvekan en viktig roll vid initiering och stimulering av cancer, men bara en av dem räcker inte för en fullständig förklaring.

Cancer som ett gammalt överlevnadsprogram

En enastående teori som presenteras av Arizona State University Paul Davis och den australiensiska forskaren vid University University Charles Lineviver kommer att hjälpa till att kasta välbehövligt ljus på cancerens sanna natur.

"Cancer är inte en oavsiktlig ansamling av själviska rogue-celler med dåligt beteende, utan en mycket effektiv programmerad reaktion på stress, slagen av en lång utvecklingsperiod."

I sitt banbrytande arbete, med titeln Cancers as Multicellular 1.0: Distant Ancestor Genes, föreslog Davis och Lineviver att cancer är en atavism som tas från ett genetiskt arsenal som är minst en miljard år gammalt och fortfarande vilar - vanligtvis slumrar - djupt i cellernas genom.

Davis kallar det dolda genetiska lagret för flercell 1.0. Den innehåller vägar och program som en gång behövdes för våra forntida cellulära stamfäder och deras tidiga proto-samhällen för att överleva i en helt annan miljö.

Utan starkt differentierade celler och specialiserade organ med högre multicellulära (multicellulära 2.0) skulle celler med genetiskt multicellulärt 1.0 ha användbara egenskaper som skulle göra det möjligt för dem att överleva genom direktkontakt med vad som skulle vara en helt annan, styvare (för oss) miljö.

För en miljard år sedan var syrgasnivån i atmosfären extremt låg, eftersom fotosyntesen ännu inte hade bildats för att producera dess rikliga tillgång. Detta innebär att cellliv vid den tiden skulle behöva lära sig att växa i en miljö med lågt syreinnehåll, eller till och med i en syrefri miljö - det är vad cancerceller gör genom att använda aerob glykolys för att generera energi istället för oxidativ fosforylering.

Davis och Lineveiver uttalade kort sin åsikt på följande sätt:

"Vi antar att cancer är en atavism som inträffar när genetiska eller epigenetiska funktionsfel avslöjar det forntida" arsenal "av redan befintliga enheter som återställer dominansen hos ett tidigare lager av gener som kontrollerade fria kolonier av endast delvis differentierade celler, liknande tumörer. Förekomsten av en sådan verktygssats tyder på att utvecklingen av neoplasma (cancer) i värdens kropp är tydligt annorlunda än Darwins normala utveckling. "

I stället för att betrakta ett sådant utmärkande drag hos cancer som kontinuerlig reproduktion som en nyutvecklad egenskap som den slumpmässiga mutationen försummades, bör den betraktas som det "standard" celltillstånd som utvecklades för en miljard år sedan, när "odödlighet" var den första prioriteringen.

Glöm inte att denna forntida samling av celler inte hade en sådan differentiering av celltypen och vävnadsspecialiseringen, som hos högre djur (dvs. hud, hår, naglar, etc.) för att skydda mot de skadliga effekterna av miljön.

om cancer - detta är ett opåverkat gammalt överlevnadsprogram, detta betyder inte att "mutationsteorin" fortfarande inte innehåller ett sanningskorn. Genetiska skador och mutationer bidrar faktiskt till utvecklingen av cancer, men istället för att betrakta dem som "orsakar" ett komplicerat beteendesystem som är associerat med cancer, skulle det vara mer exakt att anta att de avslöjar en befintlig uppsättning genetiska program (atavism). *

Till exempel är mer än hundra onkogener kända som finns i vårt DNA och är gemensamma för ett brett spektrum av olika biologiska arter, inklusive fruktflugor, som visar hur forntida de är (minst 600 miljoner år) och universella (de finns i de flesta flercelliga organismer).

Som en del av detta nya sätt att tänka, kan cancer inte längre ses som någon form av förutbestämd tidsbasgenbomb inbäddad i oss, eller helt enkelt som en biprodukt av en kumulativ effekt på genotoxiska ämnen.

Troligtvis är cancer en gammal överlevnadsreaktion i en alltmer giftig miljö, med onaturlig näring och försvagad immunitet. Dessa celler har lärt sig att överleva med konstant överdriven belastning, genomföra ständig självhelande (replikering) och följa principen: allt som inte dödar gör dig starkare.

Cancer kan inte längre betraktas som något dåligt som händer i en frisk kropp. Cancer är vad kroppen aktivt åtar sig som svar på en ohälsosam cellulär, fysisk och planetär miljö. I stället för att uttrycka en fysisk avvikelse från normen kan det vara ett uttryck för fysisk intelligens och våra cellers förmåga att överleva under förhållanden som hotar att förstöra dem till en kritisk punkt där överlevnad är omöjligt.

Det belyser också den destruktiva karaktären av kemoterapi och strålterapi. Tumörer innehåller ett stort antal celler, av vilka många i själva verket är godartade (skadar aldrig kroppen), och några av dem hämmar också mer skadliga celler.

Invasiva celler är mer primordiala i sin genetiska konfiguration (multicellular 1.0) på grund av hur mycket skada de måste utstå under deras livscykel. Det är dessa celler som är mest resistenta mot kemoterapi, som är mindre benägna att dö när de utsätts för dem. Därför dödar kemoterapi och strålterapi celler som inte riktigt är farliga.

Cancer är ett symptom, inte en sjukdom

Det är rimligare att betrakta cancer inte som en "monolitisk sjukdom", utan som ett symptom på försämrade cell- och miljöförhållanden. Med andra ord har cellmiljön blivit ogynnsam för sin normala funktion, och för att hjälpa den att överleva inträffar djupa genetiska förändringar i cellen, vilket upprepar de gamla genetiska vägarna som vi förknippar med den cancerformiga fenotypen.

Denna "ekologiska" strategi återför vår uppmärksamhet till de förhindrande och behandlingsbara orsakerna till "sjukdomen", istället för det otydliga och föråldrade begreppet "defekta gener" som vi inte kan påverka.

I själva verket måste vi byta vårt tänkande ur synvinkeln att cancer är något onaturligt som händer oss, till det där vi ser att cancer är en helt naturlig reaktion av vår kropp för att överleva under onaturliga förhållanden. Ändra dessa villkor till det bättre, och du kommer att få mycket mer nytta av detta än från att bekämpa cancer som en fiende.

* Begreppet cancer som en atavism kan förklaras på följande sätt: atavism är ett äldre genetiskt drag, en egenskap som inte längre används och därför undertrycks av nyutvecklade gener. Ett exempel är membranet mellan fingrarna.

Medan vi är i livmodern har alla dem, men i processen med embryonal utveckling försvinner de. Detta görs genom processen "programmerad celldöd", även känd som apoptos. Kroppen inkluderar helt enkelt apoptos av gener i vävnader associerade med membran, och dessa celler demonterar sig lugnt, med resultatet att vi har normala, händer och fötter fria från membran. Det mest intressanta är att cancerceller är cancerformiga eftersom de inte dör.

De glömde antingen hur de skulle gå igenom den programmerade döden (apoptos) eller tvingades på grund av skada (genetisk störning) eller miljöbelastning (epigenetisk förändring) för att undertrycka gener som skulle göra det möjligt för dem att dö.

Cancerceller kopieras faktiskt från gamla genetiska verktyg som deras föregångare använde för mer än en miljard år sedan för att överleva under mycket hårda förhållanden, och där replikering var en mycket mer föredragen funktion än döden.

PS Och kom ihåg att bara ändra din konsumtion - tillsammans förändrar vi världen! © econet

Gå med oss ​​på Facebook . VKontakte . Odnoklassniki

Att förstå arten av cancer är i grunden fel?
Att förstå arten av cancer är i grunden fel?
Kanske det här stora nederlaget återspeglar det faktum att cancerens karaktär tolkades i grund och botten, samtidigt som våra försök att förebygga eller bota den också är felaktiga?
Så frågan som måste besvaras på nytt är: vad är cancer?
Kanske borde vi återgå till den grundläggande frågan: vad är cancer?
Då är det grunden för att förvandla en frisk cell till cancer är slumpmässighet och kaos?
Kan dessa komplexa beteendemönster vara resultatet av en slumpmässig mutation?