Новости
Ученые требуют переподчинить ФАНО РАН
Новости Вставить в блог Код: Превью:  Понедельник, 25 июля 2016 Г. Коллективное открытое письмо на имя

Serpregion.ru - Заблокированы крупнейшие новостные порталы Серпуховского региона
Вечером 1 августа Роскомнадзор заблокировал доступ к интернет-порталу газеты «Ока-инфо». Причина внесения сайта издания в т.н. «реестр запрещённых» довольно спорная. Нынешней весной в правоохранительные

Пермские врачи возмущены новостью Минздрава о чудесном спасении пациентки
09 августа 2016 18:04 Общество, Здоровье Стали известны подробности спасения 23-летней девушки, которая пробыла в состоянии клинической смерти около 9 минут. Как выяснилось, пациентку вернула к

Современная медицина позволяет людям со статусом «ВИЧ положителен» вести обычную жизнь
Мировая медицина достигла больших успехов в лечении ВИЧ-инфекции. Теперь, получая необходимую терапию, люди с таким диагнозом живут полноценной жизнью, что особенно важно для детей и подростков. Подростки,

На общем собрании РАН предложили переподчинить ФАНО президиуму Академии
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Вице-президент Российской академии наук и председатель Сибирского отделения РАН академик Александр Асеев предложил переподчинить Федеральное агентство научных организаций (ФАНО)

Иссякание благолепия
Профсоюз РАН звонит во все колокола, прося о сохранении ведомственных медицинских учреждений. Недавняя беседа президента РАН академика Фортова с Владимиром Владимировичем обнадёжила: Путин заметил, что

Наш гость -- Лев Щукин, Протвино
Узнавай настороженности миллионным на www. novostiazyfikoz.intergun.ru  ••• Комментировать0. Обрати Серпухов. Главные колки региона. Инволюции Серпухова: Снаряжения.   В Протвино взошли велосипедиста.

Витилиго 2017:новое в лечении. Новости медицины, лекарства здесь!
Витилиго 2017: восстановить пигментацию кожи помогает тофацитиниб, а также сочетание метилпреднизолона и ультрафиолета 311 нм. Кроме того, есть результат 10-летнего исследования: обнаружены гены витилиго.

Витилиго: причины и лечение
Витилиго — это довольно распространённое заболевание кожи. Всего насчитывается около четырех процентов жителей планеты, которые им страдают. Витилиго проявляется в виде хаотично разбросанных по всему

Пермская медицина входит в десятку худших в стране
К таким выводам пришли активисты Народного фронта, совершая поездки по муниципалитетам Пермского края, посещая медицинские учреждения, проводя мониторинг удовлетворенности населения медицинской помощью,

Реклама

Hur väljer jag rätt partner (tips för flickor) // Konstantin Popadin ≪ Scisne?

Kvinnan behöver bara titta på hanens ansikte för att utvärdera dess huvudsakliga egenskaper (foto från www.design.kyushu-u.ac.jp)

Vilka tecken uppmärksammar flickor när de väljer en partner? Ur evolutionär synvinkel är den viktigaste hans hälsa, som bestäms av kvaliteten på hans gener och hans villighet att ta hand om avkomman. Men hur kan man utvärdera dessa viktiga egenskaper i förväg? Det senaste arbetet på ett övertygande sätt visar att flickor kan beräkna dessa tecken genom att bara leta efter några sekunder på ett fotografi av en mans ansikte.

Kvinnor som väljer en partner bör fokusera på kvaliteten på dess gener. Enligt handikappteorin (se När du inte kan välja män kan du välja barn ), kan ett informativt mått på genomets kvalitet endast vara en egenskap som är skadlig för överlevnad. Ju mer uttalad en sådan skadlig egenskap, desto bättre är generna hos bäraren av detta drag. Till exempel, bland påfåglar, är det bara en hane med högkvalitativa gener som kan leva till mognad med en lång svans, vilket hindrar honom från att flyga bort från rovdjur. Således kommer urvalet av lång-svansade män att garantera en hög nivå av kvalitetsgener. Tecken som horn, ljus färg av fjäderdräkt, högljudda sånger, gör män synligare och mer sårbara för rovdjur, så alla dessa tecken är en markör för generens kvalitet.

I sig betyder ordet handikapp en fysisk eller psykisk funktionshinder som stör livet. Följaktligen är idrottsuttrycket "handikapp" en typ av tävling när en svagare spelare ges viss fördel jämfört med en starkare. Till exempel i hästkapplöpning är extra vikt bunden till en favorithäst för att jämna ut sina chanser att vinna med resten av hästar. I schack startar en erfaren spelare ett spel utan flera bitar (ger ett försprång), vilket är ett handikapp för honom. Idén om ett handikapp användes också av Demosthenes, när han lärde sig att tala med småsten i munnen för att spottas ut för att bli en stor orator.

Vad är handikappet hos Homo sapiens män? För att besvara denna fråga visade brittiska forskare ( BeBruine et al. 2006 ) flickor bilder av ungdomar, bland vilka flickor var tvungna att välja de de gillade mest. Här föreslår jag att upprepa detta experiment och för alla läsare att välja en av de två raderna som visas på bilden nedan - botten eller toppen. Var inte generad över att alla ansikten är något lika - antag att de alla är bröder. För experimentets renhet, fortsätt inte att läsa den här anteckningen förrän du har gjort ditt val. Så den nedre raden eller toppen?

Foton från DeBruine et al. 2006

Jag gratulerar 90% av läsarna till rätt val: ungdomar från den nedre raden borde ha färre skadliga mutationer, och för de flesta flickor verkade det som om de var mer attraktiva. Vad är speciellt med dem? De ser modigare ut, de har bredare kindben, det vill säga de är mer maskulina (från latin. Masculinus "manlig"). Alla 6 skickade bilder erhölls som ett resultat av datorbehandling av ett riktigt foto. På den nedre raden på tre olika sätt ökade manlighet (maskulinitet), och på toppen - femininitet (effeminat, från latin. Femina "kvinna").

Så experimentet säger att manliga män har bättre gener. Varför? För utvecklingen av sekundära sexuella egenskaper, liksom graden av maskulinitet hos män, är hormonet testosteron ansvarigt. Om en ökad koncentration av detta hormon ökar attraktionskraften för det motsatta könet, enligt en handikappbegrepp, bör en hög testosteronnivå vara skadlig för män. Faktum är att en ökad testosteronnivå har en immunsuppressiv effekt, vilket gör en man mer sårbar för många infektioner. Trots denna effekt är emellertid män med höga testosteronnivåer friskare (en medicinsk studie av denna fråga presenteras i en artikel av Rhodes et al. 2003 ).

Situationen verkar paradoxal, men motsvarar i själva verket fullständigt handikappkonceptet - som är fallet med påfågelsvansen, bara de män som har mycket höga immunförsvar på grund av högkvalitativa gener har råd att sänka sin nivå av immunskydd. Män med gener av låg kvalitet kommer inte att kunna tåla den negativa effekten av höga testosteronnivåer och kommer att elimineras i utvecklingsprocessen, vilket kommer att leda till att gener av låg kvalitet endast kommer att associeras med låga testosteronnivåer.

Och vad händer om en man med högkvalitativa gener sänker testosteronnivån? Då kommer han att ha utmärkt hälsa, men detta kommer inte att öka antalet barn, eftersom en sådan man (med låga testosteronnivåer) inte kommer att vara tillräckligt attraktiv för motsatt kön. Så det visar sig att det är mer lönsamt att spendera lite hälsa (öka testosteronnivåerna) för att marknadsföra dina gener än att vara mycket frisk, men utan reklam.

Vad mer, utom kvaliteten på gener, uppmärksammar flickor när de väljer sin partner? Till skillnad från de flesta djur tenderar män att bidra till vård av deras avkommor. Om man i förväg kunde bedöma hur väl en man skulle ta hand om sina barn, skulle detta vara mycket värdefull information för flickor. Har det feminina förmågan att utvärdera en mans potentiella föräldraskvaliteter?

För att besvara denna fråga fotograferade forskare från University of California ( Roney et al. 2006 ) flera män och genomförde ett psykologiskt test med dem, vars syfte var att ta reda på hur illa de ville få barn. Det antogs att om en man vill få ett barn, så kommer han att ta hand om honom. Dessa män testades också för testosteronnivåer. Sedan visade deras bilder flickorna, som utvärderade varje foto på två sätt: om den här mannen vill få barn och hur attraktiv han är. Paradoxalt nog, men ett faktum: flickor, gissade väl manens önskan att få ett barn! Och attraktiviteten hos män korrelerade väl med testosteronnivån. Endast mellan dessa två tecken är tyvärr omvänt relaterade.

Så flickor måste optimera valet av män på två sätt - kvaliteten på gener och föräldrakvaliteter. Detta är dock inte lätt, eftersom dessa egenskaper är relaterade till varandra negativt - ju bättre gener (desto högre testosteronnivå), desto sämre är omsorgen för avkomman, och vice versa. Med andra ord, mer avlägsna män vill ofta få barn, men generna är mer kvalitativa i maskulina. Vad ska jag göra? Vänd dig igen för att få hjälp med evolutionen.

I följande experiment bad forskare från University of California ( Roney et al. 2006 ) flickorna att karaktärisera varje foto på två sätt: attraktivitet ur en kortvarig romantisk partner och attraktivitet ur en långsiktig romantisk partner. Du har antagligen redan gissat att mer maskulina män valdes till rollen som kortvariga partner (det vill säga med gener av högre kvalitet), men män som ville ha ett barn valdes oftare till rollen som goda långsiktiga partners (kom ihåg att tittade bara på deras ansikten på bilden).

Dessutom visar ett arbete som ännu inte publicerats ( Jones et al. 2006 ) att kvinnors preferenser förändras radikalt under menstruationscykeln - maskulina män verkar mer attraktiva i ägglossningsstadiet, när det finns en risk för befruktning av ägget, och i den återstående delen av cykeln kvinnliga män, mer lämpade för att uppfostra barn.

Så när man tittar på ett fotografi av en mans ansikte på bara några sekunder kan flickor utvärdera dess viktiga egenskaper. Och vad händer om de möts och pratar i några minuter? Förmodligen efter det för det svagare könet kommer det inte att finnas några olösta problem.

källor:
1) DeBruine et al. 2006. Korrelerat preferens för manlighet och manlighet ( Pdf, 460 Kb ) // Proceedings of the Royal Society of London, B. 273: 1355-1360.
2) Roney et al. 2006. Läser mäns ansikten; kvinnor testosteron Pdf, 160 Kb ) // Proceedings of the Royal Society of London, B. Publicerat online. doi: 10.1098 / rspb.2006.3569.
3) Jones et al. 2006. Menstruationseffekter. In.
4) Rhodes et al . 2003. Signalerar mänskliga ansikten hälsa? // Proceedings of the Royal Society of London, B. (Suppl) 270: S93-S95.

Konstantin Popadyin
"Element"

Men hur kan man utvärdera dessa viktiga egenskaper i förväg?
Så den nedre raden eller toppen?
Vad är speciellt med dem?
Varför?
Och vad händer om en man med högkvalitativa gener sänker testosteronnivån?
Vad mer, utom kvaliteten på gener, uppmärksammar flickor när de väljer sin partner?
Har det feminina förmågan att utvärdera en mans potentiella föräldraskvaliteter?
Vad ska jag göra?
Och vad händer om de möts och pratar i några minuter?
2003. Signalerar mänskliga ansikten hälsa?